Logo Weekbladkampen.nl


De SGP wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Dat is een samenleving die leeft bij Gods geboden.
De SGP wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Dat is een samenleving die leeft bij Gods geboden. (Foto: SGP Kampen)

Doorgeven aan volgende generaties

door Klaas van den Bosch, SGP Kampen

Er was eens een man die op zoek was naar het meest duurzame leven wat er bestaat. Zijn zoektocht bracht hem bij de Heere Jezus. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het antwoord was kort en krachtig: leven naar Gods geboden. Met deze inleiding begon onze algemene beschouwing over duurzaamheid, beleid dat naar de lange termijn kijkt en dat de mogelijkheden van later niet wil uitputten.

KAMPEN - Zo maakt de SGP zich sterk voor een duurzaam financieel beleid, waarin de lasten van vandaag niet op toekomstige generaties verhaald worden, maar ook voor een duurzaam pachtbeleid, waarmee alle boeren op het Kampereiland, een goede boterham kunnen verdienen en hun bedrijf aan hun kinderen kunnen doorgeven.

De SGP wil zich ook inzetten voor een duurzame samenleving. Dat is een samenleving die leeft bij Gods geboden. Het schenden daarvan is een bedreiging voor onze samenleving. Daarom moet de overheid niet duurzaam gedrag overal waar mogelijk aanpakken.Ook verslaving in al haar vormen willen we zoveel als mogelijk terugdringen. De coffeeshop kan geen duurzame bijdrage leveren aan onze samenleving. Wat de SGP betreft is sluiten de beste optie.Eén van de grootste uitdagingen in de komende jaren zit hem in de verduurzaming van ons energiegebruik. Laten we niet alleen inzetten op de productie van duurzame energie, maar ook op het verminderen van gebruik.

Rust
In de tijd van de Bijbel kende men het begrip duurzaamheid niet. Toch gaf men het land eenmaal in de zeven jaar rust. Ook de mens kreeg eenmaal in de zeven dagen rust. We hebben de zondag als collectieve dag van rust. Laten we die rustdag behouden en doorgeven aan volgende generaties!

Duurzaam leven
Terugkomend op die man die op zoek was naar het meest duurzame leven dat er bestaat. Het antwoord was dat hij dan moest leven naar Gods geboden. Hij kon eerlijk zeggen dat hij dat van zijn jeugd af aan had gedaan. En toch liet de Heere Jezus hem zo niet gaan. Er was namelijk nog één probleem: zijn liefde tot zijn geld en goed was groter dan zijn liefde tot God en de naaste. En daarom zijn we de algemene beschouwingen geëindigd met wat wel genoemd wordt het dubbele liefdesgebod. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat is echt duurzaam leven! Aan zo'n duurzame samenleving wil de SGP graag bouwen. En we nodigen iedereen uit om daaraan mee te doen!

reageer als eerste
Meer berichten