Logo Weekbladkampen.nl


"Het mag natuurlijk niet zo zijn dat u als inwoner in de krant moet lezen wat er bij u om de hoek wel of niet gaat gebeuren," aldus Eliza Nauta. Foto: Ernst Hupkes.
"Het mag natuurlijk niet zo zijn dat u als inwoner in de krant moet lezen wat er bij u om de hoek wel of niet gaat gebeuren," aldus Eliza Nauta. Foto: Ernst Hupkes. (Foto: D66 Kampen)

Cultuuromslag nodig in het stadhuis

door Eliza Nauta, D66 Kampen

Communiceren en samenwerken met inwoners is niet het sterkte punt van deze gemeente. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit…

KAMPEN - In de begroting voor 2018 is een paragraaf opgenomen getiteld 'De inwoners staan centraal'. In deze paragraaf wordt gesteld dat de gemeente actief in gesprek gaat met de samenleving, ondernemers en maatschappelijke organisaties en luistert naar argumenten. Maar de signalen die wij, D66 Kampen, opvangen bij de inwoners van deze mooie gemeente bewijzen echter het tegenovergestelde.

Deze signalen worden benadrukt door de peiling die bij deze bewuste paragraaf in de begroting is toegevoegd. Uit deze peiling uit 2016 blijkt dat slechts 26 procent van de ondervraagde inwoners van Kampen het gevoel heeft dat de gemeente daadwerkelijk luistert naar hun mening. Een treurig percentage. Volgens een tabelletje in dezelfde begroting heeft de gemeente de ambitie om dit percentage te laten groeien naar 34 procent in 2021. Voor alle duidelijkheid: de ambitie is dus om in 2021 te kunnen zeggen dat een derde van alle inwoners zich gehoord voelt door de gemeente. En die overige twee derde van de Kamper bevolking dan?!

Veel te mager
D66 vindt deze ambitie veel te mager en daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van vorige week een voorstel ingediend om met name bij ruimtelijke projecten inwoners nauwer te betrekken. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat u als inwoner in de krant moet lezen wat er bij u om de hoek wel of niet gaat gebeuren. Om inwoners vanaf het begin nauw te betrekken en mee te laten denken bij het maken van plannen is een cultuuromslag nodig in het stadhuis. Niet alleen bij de ambtenaren, maar ook bij het college en bij de gemeenteraad. Zo'n omslag kan je niet van de ene op de andere dag maken. Dat zal tijd en moeite kosten: processen moeten anders, inwoners moeten actief benaderd worden en inspraakrondes moeten georganiseerd worden.
Wethouder Meijering stond positief tegenover onze motie en hij heeft ons voorstel dan ook overgenomen. De komende jaren moeten meer mensen daadwerkelijk betrokken worden bij datgene wat in hun directe omgeving gebeurd. Inwoners moeten (weer) het gevoel krijgen dat de gemeente er voor hen is, dat er naar ze geluisterd wordt en dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt met ideeën, meningen en suggesties uit de samenleving. Het is natuurlijk onmogelijk om het iedereen naar het zin te maken, maar dat magere percentage… Dat moet de komende jaren in ieder geval ruim boven de 60 procent komen.

 Foto: Ernst Hupkes.

reageer als eerste
Meer berichten