Logo Weekbladkampen.nl

Column Richard Boddeus (SP): Bouw dat wat nodig is

Jarenlang staat het woningbouwprogramma op de agenda van de Kamper politiek. Tien jaren lang al staat woningbouw in Reeve in de schijnwerpers. Moet daar gebouwd worden of niet? Maar ook andere projecten als het Meer, Stationskwartier en Onderdijks zijn gepasseerd. Minder op de voorgrond is het binnenstedelijk bouwen, het bouwen van woningen binnen de al bestaande bebouwde kom. Toch is het best wel vreemd dat daar relatief weinig aandacht voor is omdat veel mensen aangeven in die bebouwde kom willen wonen.

Al die jaren dat ik in de gemeenteraad zit, hoor ik van verschillende kanten dat mensen op zoek zijn naar betaalbare gelijkvloerse woningen, geschikt voor kleine huishoudens, dicht bij voorzieningen als een winkelcentrum of gezondheidsfaciliteiten. De woningbouwcorporaties geven aan deze geluiden ook te horen. Mensen zijn op zoek naar levensloopbestendige woningen. Reden voor de SP om voortdurend aandacht te vragen voor deze wensen vanuit de bevolking.

Voor de komende jaren zie ik dat als opdracht voor de gemeente. Locaties die geschikt zijn voor dergelijke woningbouw zijn de plekken waar nu leegstaande scholen staan, zoals de Ichtus en Trekschuit in IJsselmuiden nabij de Maarlenhof. Ik vind dat dergelijke locaties met voorrang ontwikkeld moeten worden. De herinrichting van de wijken moet daarnaast een kwaliteitsimpuls zijn voor de omgeving.

Daarnaast zou de woningbouw moeten voldoen aan strenge energienormen. Dat is niet alleen goed voor een lager energieverbruik, maar ook goed voor de portemonnee van de bewoners. Investeren in deze vorm van woningbouw is voor nu en de toekomst zinvol.

Met een vergrijzende inwonerspopulatie moeten we er voor zorgen dat er voldoende geschikte betaalbare woonruimte is voor de Kampenaar. Zo komen we tegemoet aan de wensen van grote groepen mensen en kunnen we de locaties van leegstaand vastgoed een nieuw impuls geven.

reageer als eerste
Meer berichten