Logo Weekbladkampen.nl


De nieuwe expositie 'Drie verdiepingen stroomopwaarts' wordt het fenomeen denken onderzocht. Foto: Eveline van Duyl
De nieuwe expositie 'Drie verdiepingen stroomopwaarts' wordt het fenomeen denken onderzocht. Foto: Eveline van Duyl (Foto: Eveline van Duyl)

Drie verdiepingen stroomopwaarts

KAMPEN - De tentoonstelling 'Drie verdiepingen stroomopwaarts' van Eveline van Duyl in de Koornmarktspoort opent op zaterdag 7 oktober om 16.00 uur. In deze tentoonstelling onderzoekt Van Duyl het fenomeen denken. Iedereen is van harte welkom om de opening bij te wonen.

Kunstenares Eveline van Duyl zegt daarover: "Ik weet niet goed hoe ik moet leven. Tegelijkertijd leef ik; en leef ik het leven als vanzelf. Ik ben op zoek naar antwoorden op de vragen die me kwellen. Ik zoek naar betekenis. De dingen waar ik mee worstel wil ik helder voor de geest krijgen. In deze zoektocht kwam ik als vanzelf bij de filosofen terecht. Filosofen denken zich een weg uit de vragen die hen bezig houden. Ik hoopte bij hen de antwoorden te vinden. Ik kwam gedeeltelijk bedrogen uit, maar werd ook geraakt door hun gedachten en verliefd op wat ze doen: denken, dóordenken! En tegelijkertijd beleven zij, net als ik en ieder ander, de weerbarstigheid van het leven zoals iedereen, ook een filosoof, die ongeoefend moet leven. Een perfecte filosofie tegenover de knullige realiteit van het leven. Die tegenstelling is ook, of misschien juist, het mens-zijn.Het gaat mij niet om een of twee filosofen in het bijzonder, maar om het fenomeen filosofie, het onstuitbare denken. Daar draaien de beelden omheen. Omdat dat de kern probeert te raken van ons bestaan."

Eerste verdieping: De Dialoog
Hier staan onder andere Martha Nussbaum, Simone de Beauvoir en Peter Sloterdijk. Deze filosofen proberen de mens te begrijpen in hun tijd en daarbij de kenmerken van die tijd te definiëren. Peter Sloterdijk (1947) signaleert vervolgens dat de huidige mens niet meer kan sterven omdat er niets is na zijn dood. De mens probeert met behulp van de medische wetenschap krampachtig vast te houden aan zijn leven.

Tweede verdieping: Waarom denken we?
Een aantal emoties uit het leven van Van Duyl hebben haar letterlijk aan het denken gezet. De beelden in deze ruimte vormen een krachtenveld opgebouwd uit passie, het gevoel en het verstand en hoe die zich met elkaar verhouden. Het voortdurend bewegen tussen deze polen zet aan tot denken. In dit denkproces kun je houvast en richting vinden door inspiratie en levenskracht op te doen, maar het kan ook tot onzekerheid en vertwijfeling leiden.

Hier staat het beeld van de Vertwijfelde, een houten beeld van een vrouw met een kap. Haar handen proberen iets vast te pakken. Ze mist iets, haar kind, zichzelf? Of bewegen haar handen naar boven om de kap af te werpen?

Derde verdieping De Confrontatie
Hier wordt het persoonlijk. Wat speelt er in Van Duyl's binnenwereld en wat laat zij daarvan zien? Hier hangt het Vogelbeeld dat de fantasie verbeeldt waarmee je altijd aan het dagelijks leven kunt ontsnappen. Van Duyl heeft het lef om ook de imperfectie van zichzelf te laten zien, de lelijkheid die iedereen in zich heeft, maar liever verborgen houdt.

Informatie
Eveline van Duyl (1957) exposeert haar sculpturen in de tentoonstelling 'Drie Verdiepingen Stroomopwaarts', die het fenomeen denken visualiseren als een stroom, die door elk individu, de maatschappij en door de tijd heen meandert. Elke verdieping van de tentoonstelling verdiept het centrale thema waarom wij denken.

Het werk van Eveline van Duyl is in verschillende collecties opgenomen onder andere van Museum Beelden aan Zee in Den Haag, Museum Gouda, en Stichting Slot Zuylen in Oud Zuilen.

Meer informatie op haar website

reageer als eerste
Meer berichten