Logo Weekbladkampen.nl


KEI-Brigade oefent op 2 oktober

Op maandagavond 2 oktober 2017 staat de jaarlijkse oefening van de KEI-Brigade (Kampereilandbrigade) op het programma.

Vanaf 19.00 uur verkennen de vrijwilligers de tracés waar zandzakken worden gelegd tijdens dreiging van hoogwater op het Zwartemeer. Hierna wordt in het dijkmagazijn Zendijk (IJsselmuiden) de techniek van het leggen van zandzakken geoefend. Ook worden zij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de dijkverbetering Kampereilanden.

KEI-Brigade                                                                                                                             

De KEI-Brigade is een team vrijwilligers dat tot en met 2018 tijdens een hoogwaterdreiging zandzakken legt op de dijk langs het Kampereiland en de Mandjeswaard. Naar verwachting kan daarna de brigade worden opgeheven omdat dan de dijk is versterkt. De brigade bestaat momenteel uit 150 enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid. Een KEI-brigadier heeft een belangrijke taak waarvoor een goede voorbereiding nodig is. Daarom vindt er jaarlijks een oefening plaats en organiseert het waterschap kennisbijeenkomsten.

Voor meer informatie over de Hoogwaterbrigade zie https://www.wdodelta.nl/thema/ onder het kopje vrijwilligers

Reageer als eerste
Meer berichten